Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 534

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 534 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 524

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de juiste biobrandstoffen een welkome bijdrage kunnen leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelen,

overwegende dat vanuit het Energieakkoord en conform de Renewable Energy Directive afspraken volgen om te komen tot een volume van tenminste 36PetaJoule aan schone brandstoffen,

overwegende dat een volumedoelstelling én een eventuele afschaffing van de huidige dubbeltelling voor geavanceerde biobrandstoffen niet moet leiden tot een toename van gebruik van palmolie in de tank,

verzoekt de regering de dubbeltelling tot 2020 in stand te houden om zo betere biobrandstoffen te belonen én daarbij de jaarverplichting zodanig aan te passen zodat ook de afspraken die volgen uit het Energieakkoord gestand kunnen worden gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Remco Dijkstra