Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 523

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 523 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de juiste biobrandstoffen een welkome bijdrage kunnen leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelen;

overwegende dat innovatie gestimuleerd kan worden, de impact op het milieu omlaag kan en concurrentie met voedselgewassen voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering, bij biobrandstoffen te sturen op de reductie van broeikasgassen;

verzoekt de regering voorts, daarbij in te zetten op biobrandstoffen die aantoonbaar ten minste 60% CO2-reductie opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen, inclusief rekening houdende met een wijziging in indirect landgebruik (ILUC),

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra