Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 446

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 446 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kosten en baten van opwekking en gebruik van duurzame energie permanent in beweging zijn;

constaterende dat wind nu nog een lagere per unit-kostprijs lijkt te hebben dan zon, maar dat de laatste aan een inhaalslag bezig lijkt als gevolg van enerzijds massaproductie en anderzijds verwachte rendementsstijgingen;

van mening dat keuzes voor technologieontwikkeling gericht moeten zijn op de toekomst en op sociale acceptatie;

verzoekt de regering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren die de geschatte perspectieven voor energieopwekking uit zon en wind op land, nu en in de toekomst, inzichtelijk maken en daar toekomstige investeringen en toekenning van subsidiegelden op af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling