Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 445

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 445 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rapport Biomassa 2030 de nadruk legt op een toename van vraag naar en aanbod van biomassa voor alle doelen waarvoor deze kan worden aangewend;

overwegende dat de KNAW aangeeft dat hoogwaardige toepassing veruit de voorkeur verdient en dat grootschalige toepassing van biomassa als bijstookproduct en als transportbrandstof niet leidt tot de oplossing van het CO2-probleem;

verzoekt de regering, het beleid zo aan te passen dat de overwegingen van de KNAW daarin hun plaats vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling