Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 441

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 441 MOTIE VAN HET LID JAN-VOS C.S.

Voorgesteld 23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende:

  • dat het mogelijk is om met auto's te rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten;

  • dat dit type auto's in prijs snel goedkoper zal worden en dat de actieradius steeds groter zal worden en dat dit proces sneller verloopt wanneer emissieloos vervoer de standaard wordt;

  • dat ook andere landen (Noorwegen, VS) beleid ontwikkelen voor emissieloos vervoer;

spreekt uit dat Nederland moet streven naar emissieloze verkopen van auto's in 2025 en roept de regering op zich hiervoor in Europees verband in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber

Wassenberg