30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 426 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN WASSENBERG

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment al technisch mogelijk is om nieuwbouw volledig energieneutraal te realiseren;

overwegende dat energiebesparing essentieel is om de omslag naar een duurzame energiehuishouding te maken, want wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet groen of grijs te worden opgewekt;

verzoekt de regering, per 1 januari 2018 in het Bouwbesluit vast te leggen dat alle nieuwbouw volledig energieneutraal moet zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wassenberg

Naar boven