30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 423 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland voor de uitdaging staat om de eigen CO2-uitstoot flink te reduceren;

overwegende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert om voor 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te maken;

verzoekt de regering om, deze doelstelling om de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal te maken in het beleid op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven