30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 421 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse overheid hoofdzakelijk energie inkoopt op basis van groencertificaten uit het buitenland;

overwegende dat de Nederlandse overheid als duurzaam inkoper een grote impuls kan geven aan de groei van schone energie en duurzame banen in eigen land;

verzoekt de regering, in de nieuwe aanbestedingsronde in 2017 100% Nederlandse hernieuwbare energie in te kopen en in overleg te gaan met medeoverheden om dat ook te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven