30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 416 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland acht jaar lang miljoenen euro's subsidie heeft uitgekeerd aan een illegale windmolen in Schagen;

overwegende dat ook op andere plaatsen in Nederland, zoals Maartensbrug. Spijkenisse en Rotterdam, illegale windmolens blijven staan en subsidie vanuit het Rijk ontvangen;

verzoekt de regering om, illegaal gebouwde windmolens af te laten breken en de subsidies terug te vorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Klever

Naar boven