30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 414 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er mede door buitenlandse partners grote investeringen zijn gedaan in het radiotelescoopnetwerk van LOFAR;

overwegende dat windmolens het huidige en potentiële onderzoek door LOFAR in de weg kunnen staan, met reputatieschade en schade voor de investeerders in het onderzoek van LOFAR tot gevolg;

verzoekt de regering, bij de plaatsing van windmolens in Drenthe ook rekening te houden met onderzoek van LOFAR,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Dik-Faber

Naar boven