30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 413 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de groothandelsprijs voor elektriciteit nu al regelmatig onder de bodemprijs van de SDE+-regeling zakt;

constaterende dat de groothandelsprijzen voor elektriciteit naar verwachting de komende jaren verder zullen dalen;

constaterende dat investeerders in duurzame energie daardoor een lager rendement halen;

verzoekt de regering om, een meer realistische bodemprijs vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven