30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 412 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 195 landen op 12 december 2015 in Parijs een klimaatakkoord hebben gesloten met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C, met duidelijk zicht op 1,5°C;

overwegende dat het Energierapport 2016 geen rekening houdt met de uitkomsten van het klimaatakkoord van Parijs;

verzoekt de regering om, het doel uit het klimaatakkoord van Parijs als uitgangspunt te nemen bij de energiedialoog en de energievisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Naar boven