30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 411 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid door duurzaam in te kopen de transitie naar een duurzame economie wil versnellen;

overwegende dat de rijksoverheid vooral goedkope Scandinavische garanties van oorsprong inkoopt van bestaande waterkrachtcentrales;

overwegende dat bijvoorbeeld ProRail en Rijkswaterstaat middels de CO2-prestatieladder in hun aanbestedingen scherpere eisen stellen aan groene stroom stelt;

verzoekt de regering om, de CO2-prestatieladder in te voeren bij de inkoop van energie en garanties van oorsprong,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven