30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 407 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat regionale uitvoeringsdiensten moeite hebben om de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer te handhaven;

constaterende dat de rechtbank heeft geoordeeld dat Aldi ten onrechte gedwongen is, specifieke energiebesparende maatregelen te nemen;

constaterende dat de maatregelenlijst dus niet leidt tot betere handhaving van de Wet milieubeheer;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de Wet milieubeheer gehandhaafd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven