30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 406 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de waardevermeerderingsregeling voor Groningers met aardbevingsschade in stand zou blijven tot 31 januari 2016;

overwegende dat sommige Groningers die voor de sluitingsdatum een aanvraag hebben ingediend nu achter het net dreigen te vissen omdat het potje leeg is;

roept de regering op, de waardevermeerderingsregeling uit te keren aan alle aanvragers die voor de sluitingsdatum een geldige aanvraag hebben ingediend, en de Kamer per Voorjaarsnota over de dekking hiervoor te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Jan Vos

Naar boven