Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 398

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 398 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het resultaat van recycling van houten verpakkingen is gedaald;

constaterende dat de definitie in de Raamovereenkomst Verpakkingen voor houtrecycling geen rekening houdt met hergebruik en reparatie;

overwegende dat het Europese pakket Circulaire Economie de mogelijkheid biedt van bredere definities voor recycling en tevens hogere ambities kent;

verzoekt de regering, de definities voor recycling van hout aan te passen, zodat ook reparaties voortaan meetellen in de behaalde resultaten en hergebruik van hout wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Remco Dijkstra