Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 397

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 397 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toetsingscommissie voor de inkoop van duurzaam hout, TPAC, sinds 2010 diverse keren Maleisisch hout en het bijbehorende MTCS-keurmerk getoetst heeft, dat onder de internationale koepelorganisatie PEFC valt;

constaterende dat onder invloed van non-gouvernementele organisaties, zoals Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, partijen die aan de wieg hebben gestaan van een concurrerend duurzaamhoutkeurmerk, Nederland als enige tot nu toe eigen duurzaamheidseisen oplegt;

overwegende dat in de Kamerbrief van 13 juli 2015 (30 196, nr. 356) de internationale belangenverstrengeling en dubbele pet van de non-gouvernementele organisaties genadeloos is blootgelegd;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk de werkzaamheden van de toetsingscommissie TPAC af te ronden en deze toetsingscommissie te ontbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra