Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 396

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 396 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN CEGEREK

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biobrandstoffen een belangrijke rol spelen bij het minder afhankelijk worden van de import van fossiele brandstoffen en het beperken van de CO2-uitstoot;

constaterende dat de Nederlandse regering haar ambities voor brandstoffen en bijmengverplichtingen heeft uitgesproken in het regeerakkoord en het energieakkoord en dat in het in Parijs gesloten klimaatakkoord CO2-reductie centraal staat;

constaterende dat het huidige groeipad voor biobrandstoffen echter niet verdergaat dan het jaar 2020 en investeringszekerheid voor de periode daarna ontbreekt;

verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar het groeipad voor (meer) bijmenging van biobrandstoffen voor de periode 2020–2030 om een omslag naar meer geavanceerdere biobrandstoffen te kunnen bereiken, en de Kamer hierover voor 1 mei 2016 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Cegerek