Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 394

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 394 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat – anders dan in andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Engeland – er nog geen verplichting bestaat voor overheden en semioverheden om publiekelijk en onderling vergelijkbaar te rapporteren over maatschappelijk verantwoord inkopen;

overwegende dat de overheid bedrijven en pensioenfondsen wel verplicht om jaarlijks te rapporteren over verantwoord ondernemen en verantwoord beleggen, en dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft bij het rapporteren over maatschappelijk verantwoord inkopen;

overwegende dat ruim 80% van de inkopen van de Nederlandse overheid afkomstig is van lagere overheden;

verzoekt de regering, een jaarlijkse rapportageverplichting in te voeren voor het Rijk, gemeenten, provincies en semioverheden over de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord inkopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber