Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 393

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 393 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen sinds 2012 op bedrijfsniveau moet worden gerapporteerd;

constaterende dat oliemaatschappijen hierdoor biobrandstoffen met een hoog milieurisico, zoals biodiesel uit palmolie, veel minder bijmengen dan in omringende landen;

overwegende dat de aard en herkomst van fossiele olie nog onbekend is, terwijl ook hierbij grote verschillen zijn in milieu en klimaatimpact;

overwegende dat het op bedrijfsniveau vrijgeven van informatie over alle olie zou kunnen leiden tot nadelige beïnvloeding van de concurrentiepositie;

verzoekt de regering om, jaarlijks op bedrijfsniveau ten minste te rapporteren over het volume en de herkomst van onconventionele oliesoorten met een verhoogde milieu en klimaatimpact die op de markt worden gebracht, te weten Noordpoololie, teerzandolie, schalieolie en diepzeeolie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber