Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 392

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 392 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN WASSENBERG

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek, begeleid door ministeries en uitgevoerd door Het Groene Brein, aantoont dat slechts een klein aantal scholen systematisch met duurzaamheid bezig is;

overwegende dat uit het onderzoek van Het Groene Brein blijkt dat een groot aantal organisaties klaarstaat om scholen te steunen en te ontlasten, maar dat de samenhang tussen de verschillende initiatieven ontbreekt;

verzoekt de regering, zich in te spannen voor een adequate kennisinfrastructuur, die bijdraagt aan een betere samenhang tussen de verschillende initiatieven en een betere aansluiting bij de lesprogramma's van scholen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wassenberg