Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 387

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 387 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2016

In mijn brief van 8 januari 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 382) heb ik uw Kamer geïnformeerd over een aantal aanpassingen dat ik heb doorgevoerd in de regeling Demonstratie Energie-innovaties (DEI). In die brief heb ik aangegeven dat er 44 miljoen euro beschikbaar zou zijn voor de DEI in 2016.

Ik constateer dat de door de Topsector Energie ingediende voorstellen voor 2016 tezamen met het beoogde budget voor de DEI tot spanning leiden in de totale beschikbare kasmiddelen voor energie-innovatie in 2016. Gezien deze spanning heb ik besloten tot een herschikking binnen de beschikbare middelen voor energie-innovatie, waarbij ik prioriteit geef aan de Topsector Energie. Dat betekent dat het door de Topsector Energie ingediende voorstel voor inzet van het gevraagde budget doorgang kan vinden. Daarmee doe ik recht aan het intensieve afstemmingsproces dat hierover heeft plaatsgevonden met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) en blijft het budget voor de Topsector Energie nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2015.

Het gevolg hiervan is wel dat er voor de DEI een lager beschikbaar verplichtingenbudget resteert dan eerder voorzien. Het budget voor de DEI in 2016 komt uit op 35,7 miljoen euro, wat ik in twee tranches zal openstellen: een eerste tranche van 18 miljoen euro en een tweede tranche van 17,7 miljoen euro. Het totale budget van 35,7 miljoen euro betekent alsnog een kleine verhoging ten opzichte van het budget voor 2015 (34 miljoen euro).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp