Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 360

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 360 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2015

Met het oog op het AO duurzaamheid van 1 oktober, is het opportuun u te informeren dat de toetsingscommissie Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) haar expertise check op de laatste openstaande punten ten aanzien van de erkenning van het Maleisisch houtkeurmerk MTCS niet voor eind oktober zal kunnen afronden.

Op de agenda staat de brief «ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout» geagendeerd, die uw Kamer 13 juli 2015 heeft ontvangen (Kamerstuk 30 196, nr. 356). Staatssecretaris Dijksma zal ook tijdens dit debat aanwezig zijn.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld