30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 311 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 21 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het energielabel geen enkele meerwaarde heeft voor de consument en hem alleen op kosten jaagt;

constaterende dat de invoering van het energielabel gepaard gaat met een hoop chaos en onduidelijkheid;

verzoekt de regering, het verplichte energielabel af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven