30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 281 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat de vijf oudste kolencentrales in Nederland in 2016 respectievelijk 2017 zullen worden gesloten;

constaterende dat tevens is afgesproken dat per 1 januari 2016 de vrijstelling van de kolenbelasting zal ingaan;

spreekt uit dat de vrijstelling van de kolenbelasting wordt ingetrokken indien per 1-1-2016 de afgesproken drie kolencentrales en per 1-7-2017 de twee overgebleven kolencentrales niet zijn gesloten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Naar boven