30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 278 MOTIE VAN HET LID LEEGTE C.S.

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanwege het energieakkoord door verschillende ministeries verschillende maatregelen worden genomen;

constaterende dat deze maatregelen vaak niet in de begroting van de ministeries herkenbaar worden gepresenteerd als maatregelen die uit het energieakkoord voortkomen;

overwegende dat het daardoor onmogelijk is een totaaloverzicht van alle maatregelen uit het energieakkoord te krijgen;

overwegende dat een dergelijk overzicht nodig is om als Tweede Kamer het beleid van de regering te kunnen controleren;

verzoekt de regering, in alle relevante begrotingen een herkenbare regel op te nemen waarin de maatregelen die uit het energieakkoord voortvloeien worden gepresenteerd;

verzoekt de regering tevens, in de begroting van het Ministerie van EZ een totaaloverzicht van alle maatregelen van alle ministeries vanwege het energieakkoord op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leegte

Klever

Agnes Mulder

Jan Vos

Van Veldhoven

Smaling

Van Tongeren

Ouwehand

Naar boven