Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530196 nr. 266

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 266 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de energiebesparingsprestaties voor de industrie moeilijk zijn te monitoren op het niveau van individuele bedrijven;

constaterende dat daarmee geen inzicht ontstaat in koplopers, volgers en achterblijvers;

verzoekt de regering, een monitoringssysteem te ontwikkelen dat hier zo veel mogelijk inzicht in verschaft en dit ook te benutten bij de evaluatie van het energieakkoord in 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling