30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 241 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij leveranciers, producenten, ondernemers en consumenten onduidelijkheid en scepsis ontstaat op het moment dat een product dat nog niet aan de gestelde keurmerken voldoet toch wordt goedgekeurd;

verzoekt de regering, het hout van de leverancier MTCS uit Maleisië nog niet goed te keuren zolang het niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de Nederlandse toetsingscommissie TPAC,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Gerven

Ouwehand

Naar boven