30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 240 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met Maleisië tot afspraken is gekomen over het voorlopig toestaan van het door de Nederlandse overheid inkopen van hout met MTCS-keurmerk als duurzaam hout, terwijl het MTCS-systeem nog niet voldoet aan de Nederlandse criteria voor duurzaam hout;

constaterende dat de minister van Maleisië Nederland specifieke voortgangsrapportages heeft beloofd over het gaan voldoen aan deze criteria zodat er over een jaar kan worden gezien welke stappen er zijn gezet;

overwegende dat TPAC eerder op vier specifieke punten ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd bij MTCS en deze tekortkomingen nog niet zijn verholpen;

overwegende dat om een vinger aan de pols te houden over de voortgang op deze vier punten zou moeten worden gerapporteerd;

verzoekt de regering, er bij de Maleisische overheid op aan te dringen de voortgangsrapportage toe te spitsen op:

conversie van natuurlijk bos;

rechten van inheemse volken;

beschikbaarheid van adequate kaarten en

beschikbaarheid van voldoende gedetailleerde Environmental Impact Assessments;

verzoekt de regering tevens om, deze voortgangsrapportages terstond publiekelijk te maken en zo bij te dragen aan de transparantie binnen dit proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven