30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout, MTCS, over twee jaar als een op zichzelf staand certificeringssysteem getoetst wordt door de toetsingscommissie inkoop (Timber Procurement Assessment Committee, TPAC) mede op grond van veldonderzoek;

verzoekt de regering, te garanderen dat de TPAC bij deze toets met bijbehorend veldonderzoek ook vertegenwoordigers van inheemse volkeren en lokale milieuorganisaties consulteert, in het bijzonder JOAS, de Jaringan Orang Asal SeMalaysia (The Indigenous Peoples Network of Malaysia) en MNS, de Malaysian Nature Society,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Cegerek

Naar boven