30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout, MTCS, voorlopig te erkennen als «duurzaam» in het inkoopbeleid van de overheid ondanks dat de toetsingscommissie inkoop (Timber Procurement Assessment Committee, TPAC) heeft geoordeeld dat dit keurmerk nog niet voldoet aan de gestelde criteria voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid;

overwegende dat de regering met dit besluit voornemens is te bewerkstelligen dat MTCS binnen twee jaar volledig voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid;

overwegende dat laagdrempelige heldere kaarten van goede kwaliteit essentieel zijn om de situatie goed te kunnen monitoren;

overwegende dat de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout vereisen dat kaarten publiek beschikbaar en voor alle stakeholders toegankelijk zijn;

constaterende dat op dit moment kaarten van voldoende niveau nog niet beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, het Maleisische certificatiesysteem voor duurzaam hout, MTCS, pas voorlopig te erkennen als «duurzaam» in het inkoopbeleid van de overheid wanneer kaarten van voldoende kwaliteit publiek beschikbaar en voor alle stakeholders toegankelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven