Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830196 nr. 22

30 196
Duurzame ontwikkeling en beleid

nr. 22
MOTIE VAN DE LEDEN DUYVENDAK EN VERMEIJ

Voorgesteld 2 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vliegen het milieu zwaar belast;

overwegende, dat op kortere afstanden de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat bij internationale dienstreizen tot 500 kilometer in principe de (snelle) trein wordt genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duyvendak

Vermeij