Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130196 nr. 121

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2010

In een brief van 28 juni jl. (kenmerk: 30 196-107/2010D27184) heeft de voormalige Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie mij verzocht u te informeren over de resultaten van de acties om energiezuinig bouwen in Noord-Nederland te ondersteunen. Ik kan u nu als volgt informeren.

De volgende acties zijn in gang gezet:

  • Noord-Nederland krijgt ter ondersteuning van het energiezuinig bouwen een bedrag van maximaal € 900 000,– voor het aanwijzen van maximaal 9 zogeheten koplopergebieden. Koplopergebieden zijn gebieden in Noord-Nederland, waar zeer energiezuinige nieuwbouw op basis van vrijwilligheid wordt gerealiseerd: minimaal 25% energiezuiniger dan de wettelijke eis. De uitvoering vindt plaats door de drie Noordelijke provincies. Naar verwachting zullen de 9 koplopergebieden medio 2011 worden aangewezen;

  • Wat betreft de uitwisseling van informatie over het energiezuinig bouwen zullen de koplopergebieden meelopen met het kennis- en leertraject dat bij het Agentschap NL is ingesteld ten behoeve van de excellente gebieden. Ik vind het van belang dat kennis over zeer energiezuinig bouwen snel beschikbaar komt ten behoeve van gemeenten en marktpartijen;

  • De VROM-inspectie gaat zich in 2011 bij de handhaving in Noord-Nederland richten op het energiezuinig bouwen met als doel, erop toezien dat de afgesproken energieprestaties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ik heb er vertrouwen in dat het energiezuiniger bouwen in Noord-Nederland op deze wijze een extra impuls krijgt. Ik baseer mij hierbij mede op de intenties die de verschillende marktpartijen in het voorjaar hierover hebben uitgesproken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner