Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 33

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog altijd geen integrale borging is van ruimtelijke claims zoals al in 2008 beoogd in de motie-Polderman (29 675, nr. 54) en dat daarmee de drukte en de claims op de Noordzee almaar blijven toenemen;

overwegende dat door de sectorale benadering synergievoordelen niet benut worden;

van mening dat een rijksstructuurvisie Noordzee een goede stap op weg is naar bundeling van alle ruimtelijke claims tot een integraal beschermingsregime;

verzoekt de regering, alle sectorale ruimtelijke claims te vertalen naar één integrale structuurvisie Noordzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven