Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30175-393".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-12-15
Documenttitel Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2021
Dossiernummer 30175
Dossiertitel Luchtkwaliteit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30175-393
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 393
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1013782
OVERHEIDop.bijlage blg-1013783
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-01-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Luchtkwaliteit; Brief regering; Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022