Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630164 nr. 10

30 164
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT

Ontvangen 9 maart 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt na «terroristisch misdrijf» ingevoegd: waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.

Toelichting

Het vervallen van ernstige bezwaren voor terroristische misdrijven komt met dit amendement alleen aan de orde ingeval van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van ten minste 8 jaar staat.

De Wit