Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030139 nr. 234

30 139 Veteranenzorg

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2020

Hierbij bied ik u de veteranennota 2019–2020 aan1. Met de veteranennota informeer ik uw Kamer jaarlijks over de stand van zaken van het veteranenbeleid. Deze veteranennota biedt een beknopte, visuele weergave van de werkzaamheden en behaalde resultaten in het afgelopen jaar op het gebied van het veteranenbeleid. Ook kunt u in deze nota lezen wat Defensie de komende tijd gaat doen en is er aandacht voor erkenning en waardering van veteranen. In de bijlage heb ik een overzicht gevoegd van de uitvoering van de aangenomen moties en de gedane toezeggingen n.a.v. het notaoverleg van 24 juni 2019 (Kamerstuk 30 139, nr. 219)2.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl