Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930139 nr. 204

30 139 Veteranenzorg

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2018

Tijdens het notaoverleg Veteranen op 26 juni jl. (Kamerstuk 30 139, nr. 201) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over het gevolgde aanbestedingstraject met betrekking tot het veteranenblad «Checkpoint». Het ging daarbij specifiek om de vraag waarom een Europese aanbesteding is gevolgd waardoor de zittende partij is vervangen door een nieuwe partij. Met deze brief zal ik u daarover nader informeren.

De Stichting Het Veteraneninstituut, die het blad Checkpoint uitgeeft, is een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. De Stichting valt onder het toezicht van een Raad van Bestuur die ook toezicht heeft gehouden op het gevolgde aanbestedingstraject.

Tot 31 december 2017 had Het Veteraneninstituut drie contracten voor de uitgifte van het blad Checkpoint: voor het vervaardigen, drukken en verzenden. Het contract voor het drukwerk, dat via een Europese aanbesteding was gegund, kon niet meer worden verlengd. Vanwege doelmatigheidsredenen heeft Het Veteraneninstituut ervoor gekozen tegelijkertijd ook het vervaardigen en verzenden Europees aan te besteden.

De criteria om in aanmerking te komen voor de opdracht betroffen zowel prijs als kwaliteit. De opdracht voor het drukwerk en de vervaardiging is gegund aan een nieuwe partij. De opdracht voor verzending is gewonnen door de partij die het werk al deed.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten