Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730131 nr. 119

30 131
Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

nr. 119
MOTIE VAN HET LID VERBEET C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de Wmo gekozen is voor een gedecentraliseerde uitvoering;

overwegende, dat gemeenten op grond daarvan moeten kiezen voor verschillende vormen van aanbesteding van de huishoudelijke zorg, of voor prijs-kwaliteitsafspraken op grond waarvan iedere aanbieder geïndiceerde zorg kan leveren;

constaterende, dat gemeenten die aanbesteed hebben juridisch gezien een onomkeerbare stap hebben gezet;

overwegende, dat door de uitkomsten van deze aanbesteding sommige aanbieders omzet verliezen en dat niet uitgesloten is dat deze aanbieders personeel moeten ontslaan;

overwegende, dat die aanbieders die de opdracht vanuit de aanbesteding is vergund, hierdoor extra werk verkrijgen waarvoor zij extra personeel moeten aantrekken;

overwegende, dat gemeenten door aanbesteden financieel voordeel kunnen behalen waardoor zij een keuze kunnen maken om de hoogte van het pgb op het niveau van de vergoeding voor zorg in natura te brengen;

verzoekt de regering, met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden,

– te stimuleren dat de brancheorganisaties in V&V-sector, vakbonden en gemeenten, aanbieders die personeel nodig hebben oproepen dit personeel primair te werven bij die aanbieders die hun personeel moeten ontslaan vanwege een gemiste gunning;

– gemeenten er nadrukkelijk op te wijzen dat het binnen hun beleidsvrijheid ligt om het pgb voor HHZ qua hoogte en toepassing zodanig in te zetten dat cliënten die door de uitkomsten van de aanbesteding hun vaste hulp en hun vaste aanbieder verliezen deze weer kunnen inhuren via het pgb;

– te bevorderen dat de mensen die zo hard nodig zijn in het kader van de extra handen aan het bed in de V&V -sector waar mogelijk gematcht worden met die werknemers die door een voor hen ongunstig verlopen uitkomst van de aanbesteding in de HHZ hun baan in de thuiszorg hebben verloren behouden worden voor de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verbeet

Mosterd

Van Miltenburg

Van der Vlies

Azough

Kant