Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30080-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-06-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 30080
Dossiertitel Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier
Identifier kst-30080-45
Indiener C.M.P.S. Eurlings
Ondernummer 45
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010 , inzake Ruimte voor de Rivier - Zandmaas en Grensmaas
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2009-2010