Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30080-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-02-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30080
Dossiertitel Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b1
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b3
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b4
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b5
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-23-b6
Identifier kst-30080-23
Ondernummer 23
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
PS key KST105490
Publicatiedatum 2007-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Brief staatssecretaris ter aanbieding van deel 4 van de PKB Ruimte voor de Rivier
Vergaderjaar 2006-2007