Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30072-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30072
Dossiertitel Internationale kinderontvoering
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30072-16
Ondernummer 16
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
PS key KST126072
Publicatiedatum 2008-12-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Internationale kinderontvoering; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009