Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30052-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-03-21
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30052
Dossiertitel Benoeming Nationale ombudsman
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30052-1
Ondernummer 1
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST85147
Publicatiedatum 2005-03-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Benoeming Nationale ombudsman; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2004-2005