Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29984-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Spoor
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-14
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033
Dossiernummer 29984
Dossiertitel Spoor: vervoer- en beheerplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29984-B
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1107152
OVERHEIDop.bijlage blg-1107153
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Spoor: vervoer- en beheerplan; Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023