Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 896

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

35 377 EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM (2019) 640

Nr. 896 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2020

Op 3 juni 2020 heb ik bijgevoegde politieke verklaring over Europese agendering van internationaal personenvervoer per spoor aangeboden aan de Europese Commissie1. De verklaring is ondersteund door 25 Europese landen die zijn genoemd in de bijlage2. Indien andere Europese landen zich later nog willen aansluiten dan kan dat.

De verklaring is mede een vervolg op het position paper internationaal personenvervoer per spoor (Kamerstukken 29 984 en 35 377, nr. 887) waarover de Minister van Infrastructuur en Waterstaat u informeerde op 18 februari 2020. De verklaring roept op tot het Europees agenderen van het internationaal personenvervoer per spoor in het kader van de Green Deal en kondigt daarnaast de oprichting van een platform aan waar lidstaten samenwerken aan internationaal personenvervoer.

Door de COVID-19 crisis is het internationale personenvervoer per spoor fors afgenomen. Tegelijkertijd groeit in Europees verband, mede ook in het kader van discussie over een Europees herstelfonds, de oproep om het internationale personenvervoer verder te ontwikkelen en daarin te investeren. De Europese Commissie heeft voorgesteld om 2021 tot «Year of Rail» te benoemen. Ik juich dit van harte toe. Deze afgeronde verklaring kan in die context juist nu een bijdrage leveren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.