Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729984 nr. 688

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 688 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2016

Het kabinet heeft toegezegd in zijn reactie op het rapport van de parlementaire enquête commissie Fyra scenario’s uit te werken voor de ordening op het spoor op de langere termijn (na 2024) (Kamerstuk 33 678, nr. 16). Het onderzoek moet inzicht geven in de meest effectieve borging van het publieke belang van goed en betaalbaar spoorvervoer en de mate van marktwerking die daarmee consistent is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke onderzoeksleiders, te weten Hans van der Vlist en Peter van den Berg. De heer Van der Vlist is ABDTOP-consultant en de heer Van den Berg is Staatsraad bij de Raad van State. Opdrachtgever van het onderzoek zijn de ministeries van Financiën, Economische Zaken en mijn ministerie.

De onderzoeksleiders voeren het onderzoek uit op basis van de onderzoeksopdracht die ik u hierbij doe toekomen1. Met deze brief en de onderzoeksopdracht wordt invulling gegeven aan de motie van de leden De Boer en Hoogland (Kamerstuk 33 678, nr. 22).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl