Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633678 nr. 22

33 678 Parlementaire Enquête Fyra

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN HOOGLAND

Voorgesteld 22 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de parlementaire enquêtecommissie Fyra adviseert om scenario's uit te werken voor de ordening op het spoor op de langere termijn (na 2024);

overwegende dat mede door de tegenstrijdige belangen van de Staat, de reiziger inzake het Fyra-debacle in de kou is blijven staan;

verzoekt de regering, het onderzoek naar de scenario's uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de opdrachtformulering aan dat bureau te delen met de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Hoogland