Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429984 nr. 490

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 490 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2014

Conform mijn toezegging (toezegging 11350) in het nota overleg over het rapport van de Commissie Kuiken van 26 november 2012 (Kamerstuk 32 707, nr. 28) doe ik uw Kamer het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail over 2013 toekomen1.

Deze stukken dienen ter nadere informatie bij de zogenaamde «spoorbijlage» (bijlage 1) bij het jaarverslag Infrastructuurfonds 2013 (Kamerstuk 33 930 A, nr. 1).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl