Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29924-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-02-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29924
Dossiertitel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29924-29
Ondernummer 29
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
PS key KST128316
Publicatiedatum 2009-03-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2008-2009