Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29911-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-04-26
Documenttitel Hoofdlijnen van de aanpak georganiseerde criminaliteit
Dossiernummer 29911
Dossiertitel Bestrijding georganiseerde criminaliteit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29911-348
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 348
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1028396
OVERHEIDop.bijlage blg-1028397
OVERHEIDop.bijlage blg-1028398
OVERHEIDop.bijlage blg-1028399
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-05-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Hoofdlijnen van de aanpak georganiseerde criminaliteit
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022